Избрани

<< >>

След 24.05.2017г. хиляди терени със сменено предназначение стават отново земеделски земи.

След 24.05.2017г., съгласно §27 от ПЗР на ЗОЗЗ автоматически отпада смененото предназначение на земеделските земи, ако не е започнало строителство в тях. Това касае имоти, на които предназначението е сменено преди 24.05.2011г. Голяма част от предлаганите за продажба терени извън строителните граници на населените места са с подобен статут. Преобладаващата част от собствениците им се [...]

Какво жилище можете да купите с парите си в Пловдив?

Когато искате да закупите жилище, бюджетът с който разполагате е това, което винаги поставя таван на желанията. Пазарът на жилищни имоти в Пловдив значително се промени през последната година. Цените вече са значително по-високи и това очевидно не е в полза на купувачите. Донякъде това се компенсира от по-ниските лихви по жилищните кредити, но фактът си [...]

Колелото се завъртя за имотите

Цените на жилищните имоти в Пловдив достигнаха и в някои случай надминаха достигнатите нива през 2008 год. Все повече активни участници на пазара си задават въпроса какво следва. Това поредния балон ли е или нормална корекция, съответстваща на обективната икономическа и политическа ситуация в страната? Нещата в сегашния случай се развиха по различен начин. След [...]

Пазарът на имоти в очакване на 4-ти декември

Датата 4-ти декември може да се окаже паметна за пазара на имоти в България и да окаже сериозно влияние и на други сектори от икономиката. Изплащането на гарантираните депозити от КТБ в размер на 3.6 милиарда лева е безпрецедентно в новата българска история и ще изправи собствениците им пред трудна дилема. Обикновеният български гражданин познава [...]

ПРОСТОРЕН, ПРЕКРАСЕН, ЛУКСОЗЕН, НА КОМУНИКАТИВНО МЯСТО………

Сигурно ви звучи познато, ако търсите да закупите имот и редовно преглеждате обявите в интернет.

С цел да се привлече вниманието на потенциалните купувачи, брокерите и собствениците при описанията на предлаганите имоти се надпреварват да използват определения, които все по-малко имат нещо общо с реалната действителност. Като добавим и измислените площи, неточното местоположение и описание, неизяснената собственост и др, нещата се влошават още повече.

Купувачите очакват нещо доста по-различно. Те искат вярна и точна информация за предлаганите имоти, искат, когато зададат конкретен въпрос, да получат конкретен отговор. Възможно ли е това да се случи в близко бъдеще. Съмнявам се. Начинът по който функционира пазарът в момента и липсата на адекватно законодателство, касаещо дейността на брокерите, не създават предпоставки за това.

Не се опитвам да виня някого конкретно. Убеден съм, че всеки от участниците в пазара по някакъв начин допринася за създалия се хаос. Но изглежда всички смятат, че споделената вина не е вина.

Какви възможности за избор имат купувачите в тази ситуация? Не много. В джунглата или знаеш пътя, или разчиташ на знанията и опита си, или ти трябва водач. В противен случай си загубен, а може би вече и изяден.

 

Времето не работи в полза на длъжниците, които са принудени да продават имот, за да изплатят дълга си

Зная, че темата е болезнена за много хора, но понякога е по-добре да се каже истината, отколкото да се дават напразни надежди, които само влошават нещата.

Броят на необслужваните кредити непрекъснато се увеличава. Все повече длъжници са принудени да продават имоти, за да покриват задълженията си. Това, което ми прави впечатление е, че много от тях прибягват до тази крайна мярка, когато е вече много късно.

Един необслужван дълг може само да расте във времето, а цените на имотите продължават да падат и времето за продажба се увеличава. Колкото по-бързо се погаси дълга, толкова по-малко ще са финансовите загуби за продавача. Това го разбира почти всеки, но малко са тези, които предприемат навреме необходимите действия или ако го правят, то начинът не винаги е най-подходящият.

Да постигнеш най-добрата възможна цена за сравнително кратко време не е лесно, а понякога и невъзможно. В повечето подобни случаи е по-добре да се продава на по-ниска цена, отколкото нещата да се проточват във времето. За постигане на възможно най-добрия резултат обаче винаги е необходимо добро познаване на пазара на имоти и прилагането на подходи, съобразени със спецификата за всеки конкретен случай.

 

Българите, живеещи в чужбина, все по-често продават имотите си в България

До 2008г. нашите сънародници в чужбина бяха едни от най-активните купуачи на имоти. Причините за това бяха различни -  желание да си осигурят жилище в родината за себе си или своите близки, да направят дългосрочна инвестиции или просто се опитваха да реализират спекулативни печалби в условията на непрекъснато растящи цени.

В периода 2008-2011г. те почти изцяло изчезнаха от пазара и като купувачи и като продавачи и най-често бяха в ролята на наемодатели.

От началото на 2012г. обаче започна да се очертава трайна тенденция за увеличаване на броя на тези, които продават имотите си в България.

Мотивите, които изтъкват са основно два – или финансови затруднения, или окончателно решение да се установят завинаги в страната, в която живеят в момента.

За пазара на имоти това означава увеличение на предлагането, а за икономиката на страната – износ на така необходимите в момент  на криза капитали.

 

Увеличава се броят на предлаганите имоти с просрочени ипотеки

В последно време в Пловдив се забелязва отчетлива тенденция на увеличаване на броя на предлаганите за продажаба имоти с просрочени ипотеки. Очевидно банките оказват увеличен натиск върху собствениците да продават доброволно и да погасяват задълженията си. По този начин се спестяват и големите разноски по принудителното съдебно изпълнение.

Поради факта, че собствениците са принудени да продават бързо, цените на подобни имоти са обикновено по-ниски, което продължава да дава отражение върху цените като цяло.

Някои от купувачите са предпазливи при покупка на подобни имоти, но в действителност това си е нормална сделка. Единствената разлика е, че страните трябва да координират действията си и с кредитиращата банка. По-сложно е, когато и купувачът ползва кредит за покупката.  Проблемът не е правен, а по скоро технически и се състои основно в липсата на натрупан достатъчно опит и установени практики при осъществяване на подобни сделки.

 

 

Брокери и купувачи на имоти не общуват достатъчно и това не помага нито на едните, нито на другите

Целта на купувачите е да закупят желания от тях имот на най-добра цена, а ролята на брокерите е да направят всичко възможно това да се случи. Но ако едните не формулират точно желанията и възможностите си, а другите не им разяснят аргументирано какво е възможно, то крайният резултат води до загуби за двете страни. А това напоследък все по-често се случва.

Един час лично общуване между купувач и брокер може да спести десетки загубени часове и доста неприятни изживявания. Но в действителност нещата не стават така и основната причина за това е в липсата на доверие или поне на опит за изграждане на взаимоизгодни отношения. Могат да се изтъкнат различни причини защо това е така, но личното ми мнение е, че вината за създалата се ситуация е взаимна и всяка от страните трябва да извърви своя път за постигане по най-добрия и ефективен начин на крайната цел.