Избрани

<< >>

След 24.05.2017г. хиляди терени със сменено предназначение стават отново земеделски земи.

След 24.05.2017г., съгласно §27 от ПЗР на ЗОЗЗ автоматически отпада смененото предназначение на земеделските земи, ако не е започнало строителство в тях. Това касае имоти, на които предназначението е сменено преди 24.05.2011г. Голяма част от предлаганите за продажба терени извън строителните граници на населените места са с подобен статут. Преобладаващата част от собствениците им се [...]

Какво жилище можете да купите с парите си в Пловдив?

Когато искате да закупите жилище, бюджетът с който разполагате е това, което винаги поставя таван на желанията. Пазарът на жилищни имоти в Пловдив значително се промени през последната година. Цените вече са значително по-високи и това очевидно не е в полза на купувачите. Донякъде това се компенсира от по-ниските лихви по жилищните кредити, но фактът си [...]

Колелото се завъртя за имотите

Цените на жилищните имоти в Пловдив достигнаха и в някои случай надминаха достигнатите нива през 2008 год. Все повече активни участници на пазара си задават въпроса какво следва. Това поредния балон ли е или нормална корекция, съответстваща на обективната икономическа и политическа ситуация в страната? Нещата в сегашния случай се развиха по различен начин. След [...]

Пазарът на имоти в очакване на 4-ти декември

Датата 4-ти декември може да се окаже паметна за пазара на имоти в България и да окаже сериозно влияние и на други сектори от икономиката. Изплащането на гарантираните депозити от КТБ в размер на 3.6 милиарда лева е безпрецедентно в новата българска история и ще изправи собствениците им пред трудна дилема. Обикновеният български гражданин познава [...]

За всеки влак си има пътници …..или за някои има, а за други няма

Често чувам това от продавачи, които имат проблеми с продажбата на имота си. Така ли е в действителност?

Във влака се качват пътници, когато дестинацията отговаря на техните желания и цената на билета съответства на възможностите им. В противен случай влакът пътува празен.

При имотите ситуацията е аналогична – купуват се тези, за които има търсене и се предлагат на цена, която отговаря на пазарните реалности в момента.

В момента за една не малка част от предлаганите имоти (влакове) няма купувачи (пътници). И основната причина е непознаването или несъобразяването на продавачите (БДЖ) с текущото състояние на пазара на имоти.

И както БДЖ закрива някои влакови дестинации, така и някои от имотите ще останат непродадени.

Винаги за някои имоти (влакове) ще има купувачи (пътници), а за други няма да има. Просто пазарът е по-голям и по-силен от всеки от нас, независимо дали ни харесва или не.

Родители продават имоти, за да учат децата им в чужбина

Само за последната седмица ми обявиха за продажба три имота с един единствен мотив: „Нуждая се спешно от пари, за да учи детето ми в чужбина“. И всички бяха готови да продават бързо, ясно осъзнавайки, че най-вероятно няма да получат най-добрата цена. Единият от продавачите дори предложи единственото си жилище, като заяви, че смята да живее под наем.

Българите винаги сме били готови да дадем всичко, за да получат децата ни добро образование. Но когато видиш някого, който е готов да остане без собствен дом, само и само детето му да учи в чужбина, а най-вероятно и завинаги да остане там, това вече е стряскащо и те кара да се замислиш.

Какво по дяволите става в България? Наистина ли родителите не виждат никакво бъдеще за децата си тук? Искрено се надявам да не е така и тези случаи да са изключение. В противен случай ще трябва да си отговорим, защо допуснахме това да се случи и да поемем отговорността си за това.

Пазарът на жилищни имоти в Пловдив навлиза в нова ситуация

В последните няколко месеца пазарът на жилищни имоти навлезе в нова ситуация. Какво точно се случва и какво може да се очаква в близко бъдеще?

Разминаването в очакванията на продавачи и купувачи отново започна да се увеличава и все по-рядко се стига до сделки. Очевидно не малка част от купувачите очакват понижението на цените да продължи. Основните аргументи, които се изтъкват, са ниските и нестабилни доходи, негативните очаквания за развитие на икономиката и високите лихви по ипотечните кредити. Но все повече стават и продавачите, които считат, че увеличаващата се инфлация и намаляващите лихви по депозитите ще окажат влияние върху цените на имотите и ако не са притиснати от обстоятелствата или не са склонни да договарят обявената цена, или просто се отказват да продават в сегашния момент.

Очевидно наблюдаваме ситуация, в която на пазара намалява както търсененто, така и предлагането. Много е вероятно това да доведе от една страна до относително задържане на цените около достигнатите нива, но от друга страна и до значително намаляване на броя на сключваните сделки и увеличаване на времето за тяхната реализация.

 

 

 

Пазарът на терени за еднофамилни къщи

Независимо от от моментното състояние на икономиката, продължава да има хора, които се интресуват от покупка на терени за строеж на еднофамилни къщи.

Предпочитаните зони продължават да са в южните и западните покрайнини на гр. Пловдив и близките селища в Родопската яка. Някои от купувачите се насочват и към близките полски села, където цените са по-ниски.

Това, което е различно от предишни години е, че купувачите избягват да поемат рискове и интересът е насочен изключително към имоти с уреден градоустройствен статут и изградена инфраструктура. Първото впечатление е, че изборът е огромен, но в действителност имотите, които отговарят на изискванията им са много малко, а на някои места въобще липсват.

Очакванията са в следващите няколко години  окончателно да бъдат одобрени няколко подробни устройствени плана за територии, които основно са отредени за нискоетажно жилищно строителство – „Беломорски-Остромила“, „Смирненски 3 и 4″ и др. Това значително ще увеличи предлагането на терени с уреден градоустройствен статут, но надали скоро ще реши проблема с изграждането на инфраструктурата около тях.

 

 

 

 

 

 

 

 

Масовото търсене на монолитни жилища в Пловдив е до 55000 евро

Двустайни до 40000 евро и тристайни до 55000 евро – това са горните граници на най-търсените монолитни жилища в Пловдив от началото на годината. Сделки над тези нива са по-скоро изключения.

Ценовите граници между различните квартали вече не са толково ясно откроени, както беше в предишни години. Жилища на първи и последен етаж традиционно се избягват и се продават само ако цената е значително по-ниска от тези на средни етажи. Все по-голямо значение се отдава и на възможността за паркиране,  но много малко от предлаганите имоти предоставят тази възможност.

Увеличава се делът на сделки със стари жилища, като разликата в цените  им в сравнение с новите става все по-малка. Това се дължи на по-доброто им вътрешно разпределение, по-голямата реална площ и на много по-доброто планиране на околното пространство – липса на презастрояване, наличие на зелени площи, паркоместа и др. Очевидно тези фактори компенсират в значителна степен някои от недостатъците им.