Избрани

<< >>

След 24.05.2017г. хиляди терени със сменено предназначение стават отново земеделски земи.

След 24.05.2017г., съгласно §27 от ПЗР на ЗОЗЗ автоматически отпада смененото предназначение на земеделските земи, ако не е започнало строителство в тях. Това касае имоти, на които предназначението е сменено преди 24.05.2011г. Голяма част от предлаганите за продажба терени извън строителните граници на населените места са с подобен статут. Преобладаващата част от собствениците им се [...]

Какво жилище можете да купите с парите си в Пловдив?

Когато искате да закупите жилище, бюджетът с който разполагате е това, което винаги поставя таван на желанията. Пазарът на жилищни имоти в Пловдив значително се промени през последната година. Цените вече са значително по-високи и това очевидно не е в полза на купувачите. Донякъде това се компенсира от по-ниските лихви по жилищните кредити, но фактът си [...]

Колелото се завъртя за имотите

Цените на жилищните имоти в Пловдив достигнаха и в някои случай надминаха достигнатите нива през 2008 год. Все повече активни участници на пазара си задават въпроса какво следва. Това поредния балон ли е или нормална корекция, съответстваща на обективната икономическа и политическа ситуация в страната? Нещата в сегашния случай се развиха по различен начин. След [...]

Пазарът на имоти в очакване на 4-ти декември

Датата 4-ти декември може да се окаже паметна за пазара на имоти в България и да окаже сериозно влияние и на други сектори от икономиката. Изплащането на гарантираните депозити от КТБ в размер на 3.6 милиарда лева е безпрецедентно в новата българска история и ще изправи собствениците им пред трудна дилема. Обикновеният български гражданин познава [...]

Сделките с терени дълбоко замразени

Сделки с терени в Пловдив се склюват изключително рядко. Предлагането се увеличава ежедневно, а търсенето е почти нулево.

Само до преди три години терените бяха хит на пазара на имоти и се търсеха от всички. Цените на някои от тях се покачиха няколкократно за кратък период от време и те се превърнаха в основен инструмент за имотни спекулации. И точно техните цени се сринаха най-много след това.

Връщането в реалността е бавно и болезнено за много от собствениците. Те ще трябва да свикнат с мисълта, че в средносрочен план имотите им са на практика непродаваеми, особено тези, които са с неизградена пътна и техническа инфраструкура и неуреден градоустройствен статут.

Независо от всичко казано по-горе, терени, които са с добро местоположение, ще намерят своя купувач дори и в настоящата икономическа ситуация, но след като собствениците им корегират „носталгичните“ си очаквания и се съобразят с настоящите пазарни реалности.

 

Цените на жилищата в Пловдив се върнаха на нивата си от 2006г.

Средните цени на жилищата в Пловдив се върнаха на нивата си от началото на 2006г.

Ако се отчете и натрупана за периода инфлация, цените реално в момента са с 37% по-ниски от тези в началото на 2006г.

Броят на сключените сделки се стабилизира и очакванията са през 2011г. те да са около около 11500. Техният брой е все още значително по-малък от 2006г. и е съпоставим с броя на сключените сделки през 2002-2003г.

 

Какво се случва на пазара на имоти в Пловдив

Пазар имоти

От началото на годината не се забелязва съществена промяна в броя на сключените сделки за покупко-продажби на пазара на имоти в Пловдив. Годината започна с леко повишена активност, която се стопи през летните месеци.

Преобладаваща част от сделките са с жилищни имоти. Двустайните жилища продължават да са на най-търсени, като за разлика от предишните две години, купувачите все по-често се интесуват и от тристайни жилища.

Цените на масовите жилищни имоти продължиха да падат, макар и с доста по-слаби темпове. От началото на годината средното понижение е с около 6-7%. Намалението на цените с повече от 35% през последните 3 години позволи на млади хора със стабилни доходи да закупят своето първо жилище и те в момента са едни от основните купувачи.

Търсене на търговски обекти и офиси почти няма. Забелязва се тенденция на повишаване на интереса към производствени площи в добро състояние, най-вече от фирми, работещи за износ.

Единствените сделки с терени, които продължават да се сключват, са тези за еднофамилни къщи. Все по-рядко се купуват поземлени имоти без градоустройствен статут и с недоизградена пътна и техническа инфраструктура.