Архив за Пазар

След 24.05.2017г. хиляди терени със сменено предназначение стават отново земеделски земи.

След 24.05.2017г., съгласно §27 от ПЗР на ЗОЗЗ автоматически отпада смененото предназначение на земеделските земи, ако не е започнало строителство в тях. Това касае имоти, на които предназначението е сменено преди 24.05.2011г.

Голяма част от предлаганите за продажба терени извън строителните граници на населените места са с подобен статут. Преобладаващата част от собствениците им се надяваха, че срокът в закона ще бъде удължен, но вече е очевидно, че това няма да се случи до крайния срок.

Проблемът засяга преобладаваща част от предлаганите за продажба терени по изходните артерии на гр. Пловдив, в кварталите Беломорски, Остромила, Коматево, Прослав, както и не малко терени в родопската яка – с. Белащица, с. Марково, с. Гълъбово и много други.

Ситуацията започна да се отразява на пазара на имоти. Все повече купувачи отказват сделки с подобни имоти. За да строят в тях ще е необходимо отново да провеждат процедура по смяна на предназначението на земята, с всички призтичащи от това разходи.

За имотите, на които предназначението е сменено след 24.05.2011г., също има срокове за валидност на смяната на предназначението. То губи правното си действие ако в 3 годишен срок няма издадено разрешение за строеж или в 6 годишен срок строителството на обекта не е започнало.

Възможно е в бъдеще да има зконодателни промени, но дотогава и продавачи и купувачи ще трябва да се съобразяват със закона в сегашния му вид.

Какво жилище можете да купите с парите си в Пловдив?

Когато искате да закупите жилище, бюджетът с който разполагате е това, което винаги поставя таван на желанията.

Пазарът на жилищни имоти в Пловдив значително се промени през последната година. Цените вече са значително по-високи и това очевидно не е в полза на купувачите. Донякъде това се компенсира от по-ниските лихви по жилищните кредити, но фактът си е факт. Пазарър не винаги е такъв, какъвто изглежда в интернет. Какви са реалностите в момента?

30 000€
Изборът е изключително ограничен. С тези пари можете да си купите единствено панелна гарсониера. С малко повече късмет или със значителен компромис можете да си позволите и монолитно ателие в мякой от големите комплекси в покрайнините на града.

40 000€
Изборът е между двустаен панелен апартамент и в редки случаи тристаен панелен или двустаен монолит в краен квартал.

50 000€
Конкуренцията в този сегмент е най-голяма между купувачите. Можете да избирате между двустаен монолит в широкия център или тристаен панел в добро състояние. Ако можете да си позволите значителен ремонт  и/или не се страхувате от високо и нямате нужда от асансьор, все още на пазара се срещат и тристайни монолитни апартаменти.

60 000€
Със сигурност ще можете да си позволите тристаен монолитен апартамент в по-краен квартал, но не и в централна част. За тези пари можете да станете собственик и на двустаен луксозен в по-предпочитан район.

80 000€
Тристаен завършен монолитен апартамент в предпочитан район близо до центъра. Ако ви трябва повече площ, огледайте се за оферти и в по-отдалечени райони. Понякога те са и по-добрите места за живеене.

100 000€
Почти всяко тристайно и четиристайно монолитно жилище в Пловдив, с изключение на много голямо жилище в най-престижните райони. За нова еднофамилна къща в предпочитаните крайградски зони ще ви са необходими поне още 20 000€.

150 000€
Много голям лукзозен апартамент в най добрите зони или еднофамилна къща в уредена крайградска зона. В този сегмент рядко се сключват сделки, като и пердлагането и търсенето е ограничено. Понякога е необходимо време да се появи оферта, съответстваща на вашите предпочитания.

200 000€
Може би най добре ще е да построите желаното жилище сами. Но преди да възложите проектирането на архитекта, ще трябва да намерите подходящия терен. Но това е вече тема за друг разговор.


Колелото се завъртя за имотите

Цените на жилищните имоти в Пловдив достигнаха и в някои случай надминаха достигнатите нива през 2008 год. Все повече активни участници на пазара си задават въпроса какво следва. Това поредния балон ли е или нормална корекция, съответстваща на обективната икономическа и политическа ситуация в страната?

Нещата в сегашния случай се развиха по различен начин. След неколкогодишен застой през 2012г. цените започнаха бавно и почти незабелижимо да се увеличават, като в последната година тенденцията стана доста по-отчетлива. Но нямаше истерия и спекулативният елемент не беше водещ. Купувачите задоволяваха свои жилищни и бизнес потребности. Инвеститорите бяха доста по-внимателни и се интересуваха от проекти с гарантирани и дългосрочни доходи.

Факторите, които движежа цените, също бяха различни. Фалитът на КТБ, ниските лихви по влоговете, значително повишената икономическа активност в региона и свързните с това повишени доходи бяха едни от водещите. Банките също увеличиха кредитирането при едни доста по-ниски лихви, но този път доста по-предпазливо.

Сравнително по-бързото покачване на цените в последните месеци създаде и известно напрежение на пазара. Много от настоящите купувачи не са подготвени и трудно приемат новите ценови нива. От друга страна част от продавачите развиха свръхочаквания. Всичко това в момента разтвори ножицата между предлагане и търсене и е много вероятно през следващите месеци броят на сключените сделки да намалее, докато пазарът намери равновесната си точка.

Личното ми очакване за следващите месеци е за пазар без сериозни катаклизми и цени около достигнатите в момента.

Пазарът на имоти в очакване на 4-ти декември

Датата 4-ти декември може да се окаже паметна за пазара на имоти в България и да окаже сериозно влияние и на други сектори от икономиката. Изплащането на гарантираните депозити от КТБ в размер на 3.6 милиарда лева е безпрецедентно в новата българска история и ще изправи собствениците им пред трудна дилема.

Обикновеният български гражданин познава три основни начина да съхрани спестяванията си – да купи имот, да ги държи в банка или да ги скатае под дюшека. В конкретния случай той най-вероятно отново ще използва комбинация и от трите начина.

При падащи лихвени проценти по депозитите и повишено недоверие към банките, през следващите няколко месеца, една част от тези пари неминуемо ще се насочат към имотния пазар. Това неминуемо ще даде своето отражение върху него и само бъдещето ще покаже в каква степен и с каква продължителност ще бъде ефектът.

В Пловдив вече са налице първите сиптоми. След обявяване на началната дата за изплащане на гарантираните депозите значително се увеличиха запитванията за покупка на имоти и дори някои по-нетърпеливи купувачи започнаха да сключват предварителни договори.

35% спад в броя на сделките с имоти в Пловдив за последното тримесечие

Pazar_spad

Последните публикувани данни от Агенцията по вписвания показаха, че броят на сделките с имоти в Пловдив през първото тримесечие на настоящата година са с 35% по-малко от последното тримесечие на 2012г. За същия период цените на жилищните имоти са намалели с около 1%. Броят на вписаните договорни ипотеки е паднал с 22%.

Очевидно се затвържава тенденцията за свиване на обемите на пазара, при сравнително запазване на достигнатите цени за най-търгуваните жилищни имоти. Намалява и броят на отпуснатите жилищни кредити, независимо от видимо по-активните опити на банките през последните месеци да привлекат нови клиенти.

Причините за спадналата ативност на пазара на имоти са различни, но голяма част от тях са разпознаваеми по това, което се случва в момента по улиците и площадите на страната.

Трудно и понякога невъзможно е да се прогнозира бъдещето, но най-вероятно в следващите месеци до сделки с имоти ще се стига все по-трудно и за доста повече време.