Архив за Общи

Сделките с терени дълбоко замразени

Сделки с терени в Пловдив се склюват изключително рядко. Предлагането се увеличава ежедневно, а търсенето е почти нулево.

Само до преди три години терените бяха хит на пазара на имоти и се търсеха от всички. Цените на някои от тях се покачиха няколкократно за кратък период от време и те се превърнаха в основен инструмент за имотни спекулации. И точно техните цени се сринаха най-много след това.

Връщането в реалността е бавно и болезнено за много от собствениците. Те ще трябва да свикнат с мисълта, че в средносрочен план имотите им са на практика непродаваеми, особено тези, които са с неизградена пътна и техническа инфраструкура и неуреден градоустройствен статут.

Независо от всичко казано по-горе, терени, които са с добро местоположение, ще намерят своя купувач дори и в настоящата икономическа ситуация, но след като собствениците им корегират „носталгичните“ си очаквания и се съобразят с настоящите пазарни реалности.

 

Какво се случва на пазара на имоти в Пловдив

Пазар имоти

От началото на годината не се забелязва съществена промяна в броя на сключените сделки за покупко-продажби на пазара на имоти в Пловдив. Годината започна с леко повишена активност, която се стопи през летните месеци.

Преобладаваща част от сделките са с жилищни имоти. Двустайните жилища продължават да са на най-търсени, като за разлика от предишните две години, купувачите все по-често се интесуват и от тристайни жилища.

Цените на масовите жилищни имоти продължиха да падат, макар и с доста по-слаби темпове. От началото на годината средното понижение е с около 6-7%. Намалението на цените с повече от 35% през последните 3 години позволи на млади хора със стабилни доходи да закупят своето първо жилище и те в момента са едни от основните купувачи.

Търсене на търговски обекти и офиси почти няма. Забелязва се тенденция на повишаване на интереса към производствени площи в добро състояние, най-вече от фирми, работещи за износ.

Единствените сделки с терени, които продължават да се сключват, са тези за еднофамилни къщи. Все по-рядко се купуват поземлени имоти без градоустройствен статут и с недоизградена пътна и техническа инфраструктура.