След 24.05.2017г. хиляди терени със сменено предназначение стават отново земеделски земи.

След 24.05.2017г., съгласно §27 от ПЗР на ЗОЗЗ автоматически отпада смененото предназначение на земеделските земи, ако не е започнало строителство в тях. Това касае имоти, на които предназначението е сменено преди 24.05.2011г.

Голяма част от предлаганите за продажба терени извън строителните граници на населените места са с подобен статут. Преобладаващата част от собствениците им се надяваха, че срокът в закона ще бъде удължен, но вече е очевидно, че това няма да се случи до крайния срок.

Проблемът засяга преобладаваща част от предлаганите за продажба терени по изходните артерии на гр. Пловдив, в кварталите Беломорски, Остромила, Коматево, Прослав, както и не малко терени в родопската яка – с. Белащица, с. Марково, с. Гълъбово и много други.

Ситуацията започна да се отразява на пазара на имоти. Все повече купувачи отказват сделки с подобни имоти. За да строят в тях ще е необходимо отново да провеждат процедура по смяна на предназначението на земята, с всички призтичащи от това разходи.

За имотите, на които предназначението е сменено след 24.05.2011г., също има срокове за валидност на смяната на предназначението. То губи правното си действие ако в 3 годишен срок няма издадено разрешение за строеж или в 6 годишен срок строителството на обекта не е започнало.

Възможно е в бъдеще да има зконодателни промени, но дотогава и продавачи и купувачи ще трябва да се съобразяват със закона в сегашния му вид.

Един коментар

  1. cialis uk…

    You actually said this very well….

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Refresh