Архив за 28/11/2014

Пазарът на имоти в очакване на 4-ти декември

Датата 4-ти декември може да се окаже паметна за пазара на имоти в България и да окаже сериозно влияние и на други сектори от икономиката. Изплащането на гарантираните депозити от КТБ в размер на 3.6 милиарда лева е безпрецедентно в новата българска история и ще изправи собствениците им пред трудна дилема.

Обикновеният български гражданин познава три основни начина да съхрани спестяванията си – да купи имот, да ги държи в банка или да ги скатае под дюшека. В конкретния случай той най-вероятно отново ще използва комбинация и от трите начина.

При падащи лихвени проценти по депозитите и повишено недоверие към банките, през следващите няколко месеца, една част от тези пари неминуемо ще се насочат към имотния пазар. Това неминуемо ще даде своето отражение върху него и само бъдещето ще покаже в каква степен и с каква продължителност ще бъде ефектът.

В Пловдив вече са налице първите сиптоми. След обявяване на началната дата за изплащане на гарантираните депозите значително се увеличиха запитванията за покупка на имоти и дори някои по-нетърпеливи купувачи започнаха да сключват предварителни договори.