Архив за 31/05/2013

Разликите в средните цени на имотите между различните квартали продължава да намалява

Началото на тази година затвърди една очертаваща се тенденция от последните няколко години на пазара на имоти в Пловдив.

Разликата между средните цени на жилищните имоти в различните квартали продължава да намалява и вече рядко надхвърля 25%. За сравнение, преди 10-на години тази разлика достигаше до 35-40%. Причините за това са комплексни, но е очевидно, че при избор на жилище емоциоалните мотиви играят все по-малка роля и се отдава все по-голямо значение на други фактори, които определят качеството на обитаване – плътност на застрояване, транспортна достъпност, наличие на парко места, възраст на сградния фонд в съседство, близост до паркове, училища, детски градини, големи магазини и др.

Тенденцията, макар и нова за нас, е нещо обичайно за повечето големи градове по света. В бъдеще очевидно трябва да очакваме развитие на периферни жилищни зони с високо качество на обитаване и намаляване привлекателността на централните зони, като места за живеене.