Архив за 04/12/2012

Пазарът на имоти в Пловдив през 2012 година

Изтичащата 2012 година надали ще бъде запомнена със съществени промени на пазара на имоти в Пловдив. Независимо от това бяхме свидетели на тенденции, които макар и бавни и на пръв поглед незначителни, ше оказват влияние и през следващата година.

Традиционно и през тази година сегментът на жилищните имоти е най-активен. Сделките с търговски и индустрилни имоти  продължават да бъдат екзотика.  Общото във всички сегменти е, че сделки се сключват за задоволяане на конкретни и неотложни потребности и почти липсват такива с инвестиционна или спекулативна цел.

Какво отличава 2012г. от предходните години?

Цените

Темпът на спадане на цените значително се забави и за най-търгуваните жилищни имоти понижението на годишна база ще е в рамките на 5%, с тенденция за стабилизиране през последното тримесечие.

Търсенето и предлагането

Различните ценови сегменти на пазара се държат по различен начин. Докато във високия и средния сегмент предлагането превишава търсенето, то в ниския сегмент можем да говорим за равновесие и дори за наличието на дефицит за някои типове имоти.

Ново поколение купувачи

Понижението на цените от пика през 2008г. с около 40% даде възможност на млади хора на възраст до 35г. по-активно да се включат на пазара и в момента те представляват преобладаващата част от купувачите на жилищни имоти.

Банките и лихвите

Макар и плахо банките започват да дават сигнали, че желаят да увеличат кредитирането на жилищния пазар. За съжаление намалението на лихвите по ипотечни кредити е все още символично. Средният размер на на ГПР (годишен процент на разходите) по жилищните кредити остава около 7.5-8.0%.