Архив за 27/08/2011

Какво се случва на пазара на имоти в Пловдив

Пазар имоти

От началото на годината не се забелязва съществена промяна в броя на сключените сделки за покупко-продажби на пазара на имоти в Пловдив. Годината започна с леко повишена активност, която се стопи през летните месеци.

Преобладаваща част от сделките са с жилищни имоти. Двустайните жилища продължават да са на най-търсени, като за разлика от предишните две години, купувачите все по-често се интесуват и от тристайни жилища.

Цените на масовите жилищни имоти продължиха да падат, макар и с доста по-слаби темпове. От началото на годината средното понижение е с около 6-7%. Намалението на цените с повече от 35% през последните 3 години позволи на млади хора със стабилни доходи да закупят своето първо жилище и те в момента са едни от основните купувачи.

Търсене на търговски обекти и офиси почти няма. Забелязва се тенденция на повишаване на интереса към производствени площи в добро състояние, най-вече от фирми, работещи за износ.

Единствените сделки с терени, които продължават да се сключват, са тези за еднофамилни къщи. Все по-рядко се купуват поземлени имоти без градоустройствен статут и с недоизградена пътна и техническа инфраструктура.