Услуги

Агенция за недвижими имоти ВИЕЛ предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане и управление на недвижими имоти:
 • Посредничество при покупка на недвижим имот
 • Посредничество при продажба на недвижим имот
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
 • Посредничество при наемане на недвижим имот
 • Управление на недвижими имоти
 • Изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти
 • Пазарни проучвания и анализи
 • Пълно съдействие и организиране получаването на банкови кредити за закупуване на имоти
 • Инвестиционно консултиране
 • Правни консултации във връзка с водените сделки
 • Подготовка на необходимите документи за осъществяване на сделки с недвижими имоти